Curs de formare online „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, grupa 3

În perioada 10.10.2020 – 11.11.2020, se desfășoară programul de formare „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, grupa 3, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupa este alcătuită din cadre didactice care predau în unitățile școlare din județul Tulcea. Programul de formare vizează abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind organizarea activităților didactice în mediul online și integrarea unor resurse specifice tehnologiei și comunicării în demersuri didactice desfășurate online. Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 8 ore sincron (4 webinarii a câte 2 ore fiecare), 2 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formator: Ivan Alexandra Mara