În perioada 10 octombrie 2020 – 28 octombrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea desfășoară programul de formare „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupa este formată din 20 profesori care predau disciplina matematică, în învățământul gimnazial și liceal din unitățile școlare din județul Tulcea.
Programul de formare vizează abilitarea cadrelor didactice în organizarea lecțiilor de matematică în mediul online, utilizând instrumente și aplicații digitale, cât și strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și colaborarea elevilor din gimnaziu și liceu.
Cursul se desfășoară în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro și este structurat astfel: 6 ore sincron (3 webinarii a câte 2 ore fiecare), 4 ore asincron (teme şi aplicaţii offline) şi 2 ore sincron evaluare finală (1 webinar).
Formator: profesor Petre Monica, inspector școlar pentru matematică-informatică