Anexa 2

REPLANIFICARE CALENDAR

Reluare concurs pentru ocuparea 0,5 post administrator financiar I S

Perioada

Procedura

5-6.10.2020

Depunerea dosarelor

7.10-8.10.2020

SELECȚIE DOSARE

participanți la concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor

9.10.2020

Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor

9.10.2020, ora 16:30

Afișarea rezultatelor după contestațiile privind selecția dosarelor

12.10.2020

Ora 10

PROBA PRACTICĂ

Test practic operare calculator aplicații specifice

Probă eliminatorie

12.10.2020

Ora 14

Afișarea rezultatelor la proba practică

13.10.2020

Ora 10

PROBA SCRISĂ

13.10.2020

Ora 17

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

14.10.2020

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

14.10.2020, ora 16:30

Afișarea rezultatelor la proba scrisă după contestaţii

15.10.2020

Ora 10

INTERVIU

15.10.2020

Ora 16:30

Afișarea rezultatelor la interviu și afișarea rezultatelor finale