Buletin informativ – 28.09.2020

Lista programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 21– 26.09.2020, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online

21.09.2020

3 ore

25

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

22.09.2020

3 ore

24

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

23.09.2020

3 ore

24

cadre didactice

Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online

23.09.2020

2 ore

23

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online

23.09.2020

2 ore

25

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română

25.09.2020

3 ore

16

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română

26.09.2020

3 ore

16

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română

26.09.2020

3 ore

20

cadre didactice

Strategii de predare online la disciplina istorie

26.09.2020

3 ore

17

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar

26.09.2020

4 ore

26

cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR