Buletin informativ – 6.10.2020

Lista programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 28 09.2020– 03.10.2020, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online-gr1

28.09.2020

3 ore

20

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română-grupa 1

28.09.2020

3 ore

16

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română-grupa 2

28.09.2020

3 ore

20

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română-grupa 2

29.09.2020

3 ore

20

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online-grupa1

29.09.2020

2 ore

25

cadre didactice

Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online-grupa1

30.09.2020

2 ore

18

cadre didactice

Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar-grupa 2

30.09.2020

2 ore

28

cadre didactice

Strategii de predare online la disciplina istorie

03.10.2020

3 ore

17

cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română-gr 1

03.10.2020

2 ore

11

cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR