În perioada 25.09-03.10.2020, prima grupă formată din profesori care predau disciplina limba și literatura română a finalizat programul de formare continuă „Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română”. Cursul avizat M.E.C., cu durata de 12 ore, s-a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro. Participanții au apreciat îndrumările teoretice şi practice pentru organizarea și desfășurarea activităților de învățare cu elevii la limba și literatura română în mediul online, și-au consolidat abilitățile privind utilizarea de instrumente și aplicații digitale ca suport în activitatea didactică pe platforme educaționale și crearea de instrumente de evaluare online. Sesiunile de formare online sincron/asincron au fost susținute de profesor formator Pavel Vasilica.
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea