În perioada 27 iunie – 6 iulie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, avizat de Ministerul Educației, pentru o grupă de formabili alcătuită din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar, precum și persoane înscrise la concursul de titularizare conform bazei de date a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.
Profesorii formatori Pavel Vasilica și Bumbac Carmen-Gabriela au abordat module relevante și utile pentru participanți, respectiv „Teoria și metodologia curriculumului național integrat”, „Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise”, „Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare” și „Elemente de evaluare educațională”.
Programul de formare s-a desfășurat pe platforma e-learning https://ccdtl.reteauaedu.ro/ , sesiunile de formare contribuind la pregătirea candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.
Responsabil program: profesor metodist Cristina-Sinduța Cherciu