În perioada 16 iunie – 13 iulie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare ”Rolul secretarului în gestionarea drepturilor personalului unității de învățământ”, avizat de Ministerul Educației conform adresei M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 477/06.03.2023, cu durata de 30 ore. Cursul s-a derulat în sistem blended-learning, 15 ore sesiuni față în față, în locația C.C.D. Tulcea și 15 ore sesiuni online asincron, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Cursul a vizat dezvoltarea competențelor privind cunoașterea operațiunilor realizate la nivelul școlii în compartimentul secretariat, intocmirea/verificarea documentelor ce constituie dosarul personal al angajatului, cunoasterea implicațiilor și răspunderii legale a secretarului în elaborarea documentelor, relația de comunicare secretariat – director la nivelul unității de învățământ.
Activitățile de formare au fost susținute de formator Daniela Munteanu, auditor în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.