În perioada 27 iunie –11 august 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, acreditat de Ministerul Educației, având durata de 40 ore și 10 credite profesionale transferabile. Grupa este formată din 22 de cadre didactice care predau în Școala Gimnazială Baia, Școala Gimnazială Peceneaga și Școala Gimnazială Hamcearca. Programul de formare reprezintă una dintre activitățile finanțate în cadrul proiectelor implementate de cele trei unități de învățământ din județul Tulcea, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).
Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, în cadrul cărora vor fi abordate module tematice care vizează dezvoltarea personalității elevului, inteligența emoțională, prevenirea bullying-ului, importanța parteneriatului școală – familie în educarea caracterului. Cursul este susținut de professor formator, Jenica Batiste.