În perioada 16 – 29 iunie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 16 ore.
Cursul s-a desfășurat pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, sub coordonarea profesorilor formatori Vasilica Pavel și Carmen-Gabriela Bumbac.
Grupul țintă a fost format din cadre didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2023, aflate în evidența Inspectoratului Școlar Județean Tulcea. Modulele tematice au vizat aprofundarea cunoștințelor alegate de curriculum și proiectare școlară, organizarea și desfășurarea lecției, strategii didactice și elemente de psihopedagogie școlară.
Responsabil de program: profesor metodist Ileana Gălățescu