În perioada 5– 30 mai 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil”, avizat de către Ministerul Educației, cu durata de 30 ore. Cursul a fost susținut în sistem blended learning, sesiuni față în față, desfășurate în locația C.C.D. Tulcea și sesiuni online asincron pe platforma e-learning https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Sub coordonarea formatorului Daniela Munteanu, directori ai unităților de învățământ din județul Tulcea au parcurs trei module focusate pe managementul instituțional: ”Directorul unității de învățământ între responsabilitate și eficiență în raport cu resursa umană, financiară și patrimonială”, ”Rolul directorului unității de învățământ în calitate de ordonator de credit și în aplicarea principiilor execuției bugetare, ”Noțiuni de bază privind achizițiile publice și rolul acestora în procesul de management al directorului unității de învățământ”.
Responsabil program de formare: profesor metodist Ileana Gălățescu