În perioada 27 iunie – 6 iulie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, avizat de Ministerul Educației, conform adresei M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 32565/14.10.2022, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar, precum și persoane înscrise la concursul de titularizare, conform bazei de date a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea. Programul de formare reprezintă o prioritate a Ministerului Educației și o nevoie locală de formare, costurile acestui program fiind suportate din bugetul alocat anual pentru perfecționarea cadrelor didactice.
Sub coordonarea profesorilor formatori Vasilica Pavel și Carmen-Gabriela Bumbac, cursanții își vor aprofunda cunoștințele despre curriculum, proiectare școlară, organizarea și desfășurarea lecției, strategii didactice, elemente de psihopedagogie școlară și evaluare educațională, pe parcursul a patru module desfășurate online pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/ .