În perioada 24 aprilie – 9 iunie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat online programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT, pentru o grupă constituită din 25 de cadre didactice din Școala Gimnazială „Lucreția Suciu” Oradea. Cursul a fost finanțat prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), în cadrul unui proiect implementat de școala orădeană.
Modulele ”Programul A doua șansă abordări metodologice și legislative”, ”Proiectare și curriculum – programul A doua șansă”, ”Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți de învățare” și ” Interdisciplinaritate TIC” au fost susținute de profesorii formatori Mioara Ranciu, Maria Suciu și Alexandra-Mara Ivan.
Responsabil program de formare: profesor Cristina-Sinduța Cherciu, C.C.D. Tulcea