Școala Gimnazială ”Constantin Găvenea” Tulcea a fost gazdă pentru atelierul de dezvoltare profesională intitulat ”Biblioteca – izvor de imaginație”, organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea. Au participat bibliotecari școlari și responsabili ai centrelor de documentare și informare din unitățile școlare din județul Tulcea.
Coordonată de bibliotecarul școlar Doina Moroianu, activitatea a subliniat importanța și rolul educativ al bibliotecarului școlar în activitățile școlare și extrașcolare. Agenda atelierului a inclus și sceneta ”Domnul Goe”, de Ion Luca Caragiale, protagoniști fiind elevii din cadrul clubului de teatru al școlii.
Atelierul de dezvoltare profesională a fost coordonat de bibliotecar școlar Moroianu Doina, cu sprijinul conducerii unității de învățământ.
Responsabil activitate: Cristina-Sinduța Cherciu, profesor metodist cu atribuții de bibliotecar în cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea