În perioada 16 – 26 iunie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, avizat de Ministerul Educației, conform adresei M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 32565/14.10.2022, cu durata de 16 ore.
Cursul se desfășoară pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, sub coordonarea profesorilor formatori Vasilica Pavel și Carmen-Gabriela Bumbac.
Grupul țintă este format din cadre didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2023, aflate în evidența Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.
Sesiunile de formare vizează aprofundarea cunoștințelor despre curriculum și proiectare școlară, organizarea și desfășurarea lecției, strategii didactice, elemente de psihopedagogie școlară.