În perioada 16 iunie – 10 iulie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea desfășoară programul de formare ”Rolul secretarului în gestionarea drepturilor personalului unității de învățământ”, avizat de Ministerul Educației, conform adresei M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 477/06.03.2023, cu durata de 30 ore. Cursul se va derula în sistem blended-learning, 15 ore sesiuni față în față, în locația C.C.D. Tulcea și 15 ore sesiuni online asincron, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Cursul facilitează cunoașterea prevederilor legale care stau la baza elaborării documentelor și prelucrarea datelor/informațiilor de către secretarul unei unități de învățământ. Programul de formare are un caracter practic-aplicativ dezvoltând cursanților abilități de realizare în termeni de corectitudine și eficiență a operațiunilor.
Sesiunile de formare vor fi susținute de formator Daniela Munteanu.