În perioada 12 iunie 2024 – 19 iunie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea va furniza ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 16 ore.
Cursul include patru module tematice:
1.„Teoria și metodologia curriculumului național integrat”;
2.„Integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise”;
3.„Rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare – învățare – evaluare”;
4.“Elemente de evaluare educațională”.
Echipa de formatori este alcătuită din prof. Vasilica Pavel – director adjunct la Școala Gimnazială “Elena Doamna” Tulcea și prof. Bumbac Carmen – Gabriela, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Tulcea.
Programul de formare va fi organizat în sistem online, pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, 8 ore sincron (webinarii), 8 ore asincron (teme şi aplicaţii offline).
Cursul este gratuit, costurile fiind asigurate din bugetul alocat de către Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.
Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen – Gabriela