Pe 30 mai 2024, Centrul de Documentare și Informare (CDI) de la Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” din Babadag a găzduit atelierul bibliotecarilor/responsabililor CDI intitulat „Educația ecologică – premisa dezvoltării durabile”.

Bibliotecarii Nicoleta Calician de la Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag, Doru Radu de Școala Gimnazială Baia și responsabilul CDI Iulenia Saveli de la Școala Gimnazială Sarichioi au susținut prezentări privind proiectele desfășurate la nivelul unităților de învățământ. Acestea au inclus activități de informare și responsabilizare a elevilor privind protecția mediului prin ateliere tematice, organizarea de campanii de colectare și reciclare a deșeurilor, plantarea arborilor în curtea școlii, precum și participarea la concursuri tematice.

Bibliotecarul Georgeta Chiujdea, de la Liceul Tehnologic Topolog, a prezentat în cadrul atelierului proiectele cu tematica ”Educația ecologică” desfășurate la nivelul unității de învățământ în colaborare cu cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal, pe parcursul anului școlar. Proiectele au inclus o serie de activități și inițiative menite să sporească conștientizarea și implicarea elevilor în problemele de mediu. Acestea au fost dedicate unor evenimente naționale și internaționale importante, cum ar fi Ziua Pământului, Ziua Mondială a Mediului și Săptămâna Verde. Evenimentele au fost marcate prin desfășurarea unor diverse acțiuni de sensibilizare și educare a comunității școlare ce au inclus ateliere interactive, expoziții ale lucrărilor realizate de elevi și campanii de informare, toate având ca scop principal formarea unui comportament responsabil față de mediu.

Evenimentul, organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea și coordonat de profesorul metodist cu atribuții delegate de bibliotecar Cristina-Sinduța Cherciu, a beneficiat de sprijinul directorului Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” din Babadag, profesor Daniela Caplat.