Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat marți, 11 iunie 2024, ultima activitate din acest an școlar destinată bibliotecarilor școlari și responsabililor centrelor de documentare și informare (CDI) din unitățile de învățământ din județul Tulcea.

Această sesiune a oferit un prilej de evaluare a activităților desfășurate și de planificare a unor inițiative viitoare, consolidând astfel colaborarea între bibliotecarii școlari și responsabilii CDI pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale în județul Tulcea.

Întâlnirea, desfășurată online, a fost coordonată de Casa Corpului Didactic Tulcea, reprezentată de profesor Gabriela Nichifor, în calitate de director și profesor metodist cu atribuții de bibliotecar Cristina-Sinduța Cherciu. La activitate a participat și profesor Sorina Mangu, inspector școlar pentru limba și literatura română în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.