Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.

În perioada 19-26 noiembrie 2022, s-a desfășurat „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat M.E., cu durata de 12 ore. Cursul, finanțat din bugetul de perfecționare alocat de către Ministerul Educației pentru formarea continuă a cadrelor didactice, s-a desfășurat online, fiind furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ și a vizat formarea în acord cu metodologia și reglementările în vigoare privind realizarea inspecţiilor școlare de specialitate.

19 cadre didactice, selectate în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, și-au format/dezvoltat competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și activității de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice. Formabilii au apreciat informațiile teoretice şi practice, recomandările și sugestiile transmise de formatorul programului privind aplicarea metodologiilor și reglementărilor în vigoare emise de M.E., privind etapele realizării și desfăşurării inspecţiilor școlare în acest an școlar, întocmirea documentelor specifice inspecțiilor școlare și de specialitate, precum și comunicarea în cadrul inspecției școlare.

Formator: Nicotitov Rodica, inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane
Responsabil program: prof metodist Gălățescu Ileana, C.C.D. Tulcea