Casa Corpului Didactic Tulcea organizează în data de 29.11.2022, la Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, strada Babadag, nr. 146, Tulcea, în sala amfiteatru, începând cu ora 15.00, întâlnirea de lucru cu membrii comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică, desemnați de unitățile de învățământ pentru relaționarea cu C.C.D. Tulcea, privind formarea continuă și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în anul școlar 2022-2023.