În perioada 10 decembrie 2022 – 16 februarie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT. Grupa de formabili este constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Constanța.
Modulele, Programul A doua șansă abordări metodologice și legislative, Proiectare și curriculum – programul A doua șansă, Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți de învățare, Interdisciplinaritate TIC, vor fi susținute de formatorii programului de formare continuă acreditat, Mioara Ranciu, Maria Suciu și Alexandra-Mara Ivan. Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.