În perioada 9 decembrie 2022 – 22 februarie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”, cu durata de 60 de ore, 15 CPT, pentru grupa alcătuită din personal didactic și didactic auxiliar care își desfășoară activitatea în unitățile școlare din județul Tulcea.
Sub coordonarea formatorului Mihaela Spătaru, pe parcursul sesiunilor de formare online sincron/asincron desfășurate pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, participanții își vor dezvolta competențele digitale pe parcursul celor trei module: ”Utilizarea procesorului de texte Word”, ”Calculul tabelar Excel” și ”Realizarea de prezentări profesionale”.