În perioada 10.04.2021-03.06.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Grupa a doua de formabili, constituită din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346, a parcurs programul de formare în sistem online, pe platforma elearning de cursuri: https://ccdtl.reteauaedu.ro/. Scopul programului de formare a fost dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice participante de a aplica strategii și instrumente în implementarea unor practici incluzive, de combatere a fenomenului discriminării și a comportamentelor discriminatorii, în vederea construirii unei școli incluzive, deschise și adaptate nevoilor tuturor elevilor, părinților și comunității locale.
Programul de formare continuă acreditat a fost susținut de formatorii: conferențiar universitar doctor, Petre Raluca Brîndușa și profesorii, Cherciu Cristina și Ilie Cătălina.