10 iunie 2021

Proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED – ”Atelierele CRED – Bune practici în educație”.
Vineri, 11 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea organizează unul dintre cele 90 de workshop-uri planificate la nivel national, la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea. Atelierul cu tema ”Mecanisme de creare a unui mediu suportiv în clasă” se va desfășura în intervalul orar 8:30-17:00.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro

***
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Echipa de organizare