În perioada 1 aprilie – 3 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat M.E., ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional” cu durata de 40 de ore și 10 CPT. Grupa de formabili a fost constituită din inspectori școlari, directori de unități de învățământ, profesori și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar din județul Tulcea. Participanții au avut oportunitatea de a-și dezvolta competențe privind utilizarea instrumentelor/aplicațiilor digitale HTML, WordPress și platforma Moodle.
Programul de formare a fost susținut de profesor formator, Eugen Șerban și s-a desfășurat online, sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea, https://ccdtl.reteauaedu.ro/.