Buletin informativ _07.06.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 31.05-06.06.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

02.06.2021 2 ore 29 cadre didactice
2. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

03.06.2021 3,5ore 29 cadre didactice
3. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”- grupa 3

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

03.06.2021 4 ore 35 cadre didactice
4. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 03.06.2021 3,5 ore 20 cadre didactice
5. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 04.06.2021 4 ore 20 cadre didactice
6. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”- grupa 3

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

04.06.2021 3 ore 35 cadre didactice
7. Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri-grupa 2 Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371 04.06.2021 4 ore 35 cadre didactice
8. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”- grupa 3

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

05.06.2021 7,5 ore 35 cadre didactice
9. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 05.06.2021 3,5 ore 20 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina