În perioada 20.03.2021-14.05.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Prima grupă de formabili a fost constituită din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346. Programul de formare a dezvoltat cadrelor didactice participante competențe de aplicare a strategiilor de lucru eficiente pentru dezvoltarea unor practici incluzive, de incluziune a elevilor cu cerințe educative speciale în școala de masă și de aplicare a strategiilor și instrumentelor de combatere a fenomenului de discriminare în școală și de asigurare a accesului egal la educație tuturor copiilor.
Programul de formare continuă acreditat s-a desfășurat online, pe platforma elearning dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea și a fost susținut de conferențiar universitar doctor, Raluca-Brîndușa Petre și profesorii, Cristina Cherciu și Cătălina Ilie.