Buletin informativ_24.05.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 17.05-23.05.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 18.05.2021 2 ore 20 cadre didactice
2. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional – grupa 2 20.05.2021 4 ore 32 cadre didactice
3. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”- grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

21.05.2021 4 ore 29 cadre didactice
4. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului PRO_ITI, ID 106371

22.05.2021 7ore 32 cadre didactice /didactic auxiliar
5. Managementul comunicării și relații publice – grupa 2 22.05.2021 7 ore 26 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina