Curs online_ Abilități de viață la adolescenți prevenirea consumului de droguri_grupa 2

În perioada 24.05.2021-05.07.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea desfășoară programul de formare continuă acreditat ” Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”, 40 ore, 10 CPT., pentru cea de-a doua grupă de formabili constituită din cadre didactice selectate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării”_ PRO_ITI, POCU 106371.
Scopul programului de formare vizează formarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru a proiecta și implementa la nivelul clasei, un program de prevenire a consumului de droguri prin dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron pe platforma elearning a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Formator: Batiste Jenica, profesor consilier școlar, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea.