Curs online_ Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă_grupa 3

În perioada 25 mai – 29 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT. Grupa a treia este constituită din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346. Scopul programului vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru implementarea programului A doua șansă în unitățile școlare. Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron pe platforma elearning de cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea, https://ccdtl.reteauaedu.ro.
Formatorii programului sunt profesor, Maria Suciu și informatician, Mara Alexandra Ivan.