Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat în perioada 14 noiembrie 2023 – 30 decembrie 2023, programul de formare acreditat de Ministerul Educației, ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”, cu durata de 60 de ore și 15 CPT.

Cei 33 de cursanți, personal didactic și didactic auxiliar, au parcurs programul, desfășurat pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, sub coordonarea formatorului Mihaela Spătaru. Cursul a vizat dezvoltarea abilităților de tehnoredactare avansată de documente în procesorul de text Word, a abilităților de operare avansată în aplicația de calcul tabelar Excel și de creare a prezentărilor profesionale de tip PowerPoint.

Programul de formare a fost finanțat din bugetele proiectelor implementate de Liceul Tehnologic Topolog, Școala Gimnazială Frecăței și Școala Gimnazială Casimcea din județul Tulcea, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța.