În perioada noiembrie – decembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat 6 programe de formare acreditate/avizate de Ministerul Educației, totalizând 174 de absolvenți, după cum urmează:
– 3 cursuri acreditate de Ministerul Educației, finanțate din bugetele proiectelor implementate prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finalizate cu 103 absolvenți, personal didactic și didactic auxiliar din 6 unități de învățământ din județul Tulcea (Liceul Tehnologic Topolog, Școala Gimnazială Frecăței, Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială ”Traian Coșovei” Somova, Școala Gimnazială Casimcea, Școala Gimnazială Mihai Bravu) și o unitate de învățământ din județul Dâmbovița (Școala Gimnazială Produlești);
– 3 cursuri avizate de Ministerul Educației, finanțate din bugetul de stat alocat anual unităților școlare din județul Tulcea, pentru formarea continuă a personalului didactic, finalizate cu 71 absolvenți.

Programele de formare au fost susținute cu profesionalism de către formatorii colaboratori ai Casei Corpului Didactic Tulcea, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/:
– cercetător științific Ciprian Fartușnic, psiholog Laura Gunesch și informatician Mara Ivan, formatori acreditați pentru programul de formare ”Profesorul creator de lecții în spațiul virtual (Teleprofesor)”;
– profesor Mihaela Spătaru, formator acreditat pentru programul de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”;
– profesor Jenica Batiste, formator acreditat pentru programul de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”;
– profesor Virginia Panait, inspector școlar pentru învățământ primar, formator acreditat pentru programul de formare ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”;
– profesor Mioara Ranciu, inspector școlar general adjunct, formator acreditat pentru cursul intitulat ”Programul de formare continuă a profesorilor metodiști”;
– profesor Felicia-Mihaela Rusu , inspector școlar pentru proiecte educaționale și profesor Marinela Peiciu, formatori acreditați pentru programul de formare ”Proiectele Erasmus – oportunități pentru educație și formare”.

Managerii școlari susțin astfel dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din unitățile de învățământ menționate mai sus, pe care le conduc, manifestând totodată interes pentru participarea la programele de formare din oferta Casei Corpului Didactic Tulcea.