În perioada 13 noiembrie 2023 – 30 decembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă „Profesorul creator de lecții în spațiul virtual” (Teleprofesor)”, acreditat prin O.M.E. nr. 3631/27.04.2022, 40 ore/10 CPT.

Grupa a fost formată din 19 cadre didactice. Activitățile de formare s-au desfășurat pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, sub îndrumarea echipei de formatori alcătuită din cercetător științific Ciprian Fartușnic, psiholog Laura Gunesch și expert elearning Alexandra Mara Ivan. Cursanții și-au dezvoltat competențele de organizare a activităților de învățare în mediul online, crearea de resurse educaționale deschise (RED) și utilizarea acestora în activitatea didactică.

Programul de formare a fost finanțat din bugetul proiectului implementat de Școala Gimnazială Mihai Bravu, județul Tulcea, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS și din bugetul alocat pentru perfecționarea cadrelor didactice de la Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea și Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” Tulcea.

Responsabil program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța, C.C.D. Tulcea.