În perioada 13 noiembrie 2023 – 21 decembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare acreditat de Ministerul Educației, intitulat ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, 40 de ore,10 CPT.
Cei 28 de cursanți, personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, au parcurs programul desfășurat pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, sub coordonarea formatorului Jenica Batiste. Temele abordate au fost focusate pe dezvoltarea personalității elevului, inteligența emoțională, prevenirea bullying-ului, importanța parteneriatului școală – familie în educarea caracterului.
Programul de formare a fost finanțat din bugetele proiectelor implementate de Școala Gimnazială Produlești din județul Dâmbovița, Școala Gimnazială ”Traian Coșovei” Somova, Școala Gimnazială Casimcea și Școala Gimnazială Ciucurova din județul Tulcea, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).
Responsabil organizare program de formare: profesor Șerban Laura-Aurelia.