Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat, în perioada 28 noiembrie 2022 – 17 martie 2023, programul de formare continuă, avizat de Ministerul Educației, ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”, cu durata de 40 ore. Grupul țintă a fost constituit din 18 formabili din județele Tulcea, Constanța, Iași, Brăila, Ilfov, Suceava și București. Cursul a vizat dezvoltarea competențelor necesare aplicării în contexte variate a tehnicilor și metodelor inovative de predare-învățare-evaluare și identificarea particularităților elevilor, pe grupe de vârstă și apartenență etnică, în vederea desfășurării unui act didactic de calitate.

Sesiunile de formare s-au desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, fiind susținute de lectorul voluntar Pavel Krakhmalev.

Programul de formare a fost coordonat de profesor Laura-Aurelia Șerban.