În perioada 29 noiembrie 2022 – 17 martie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă, avizat de Ministerul Educației, ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”, cu durata de 40 ore. Grupul țintă a fost constituit din formabili din județele Tulcea, Constanța, Suceava, Iași și Brăila. Cursul a vizat dezvoltarea competențelor necesare selectării conținuturilor învățării raportate la particularitățile elevilor și aplicării în contexte variate a tehnicilor și metodelor inovative de predare-învățare-evaluare.
Sesiunile de formare s-au desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, fiind susținute de lectorul voluntar Pavel Krakhmalev.

Programul de formare a fost coordonat de profesor Nela Mitrea.