Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat, în perioada 22 noiembrie 2022 – 16 martie 2023, programul de formare continuă, avizat de Ministerul Educației, ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”, cu durata de 40 ore. Grupa a fost constituită din 23 de cursanți din județele Tulcea, Constanța, Iași, Botoșani și Suceava. Cursul a vizat dezvoltarea competențelor necesare identificării particularităților pe grupe de vârstă și apartenență etnică, în vederea aplicării corecte a conținuturilor de învățare și cultivarea motivației elevilor pentru învățare în limba maternă.
Sesiunile de formare s-au desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, fiind susținute de lectorul voluntar Pavel Krakhmalev.
Programul de formare a fost coordonat de profesor metodist Cristina-Sinduța Cherciu.