În perioada 21 noiembrie 2022 – 16 martie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă, avizat de Ministerul Educației, ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”, cu durata de 40 ore. Grupul țintă, constituit din 23 de formabili din județele Tulcea, Constanța, Suceava și București, a parcurs sesiunile de formare care au vizat dezvoltarea competențelor necesare aplicării în contexte variate a tehnicilor și metodelor inovative de predare-învățare-evaluare și cultivarea motivației elevilor pentru învățare în limba maternă, sub îndrumarea lectorului voluntar Pavel Krakhmalev.
Sesiunile de formare s-au desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, fiind coordonate de profesor metodist Ileana Gălățescu.