În perioada 20 noiembrie 2023 – 04 decembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea va furniza programul de formare continuă ”Proiectele Erasmus – oportunități pentru educație și formare”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 ore. Grupul țintă include prioritar cadre didactice și personal didactic cu funcții de conducere din unități de învățământ, care nu au accesat proiecte Erasmus în anii școlari anteriori și sunt interesate să se formeze pentru a scrie și implementa astfel de programe. Activitatea de formare va fi organizată pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/: 12 ore sincron (webinarii), 18 ore asincron (teme şi aplicaţii offline). Programul de formare facilitează accesul cadrelor didactice în spațiul european al învățării și formării pe tot parcursul vieții și are ca scop familiarizarea cu oportunitățile pe care le oferă proiectele cu finanțare europeană din cadrul programului Erasmus+, în special proiectele de mobilitate pentru profesori și elevi, cunoașterea ghidurilor aplicantului și completarea formularelor specifice.
Costurile programului de formare sunt asigurate din bugetul de stat alocat anual pentru perfecționarea cadrelor didactice de către Ministerul Educației/ Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.
Modulele programului vor fi susținute de echipa de formatori alcătuită din Rusu Felicia Mihaela, inspector școlar pentru proiecte educaționale și profesor Peiciu Marinela.
Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela.