În perioada 17 – 26 noiembrie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea organizează ”Programul de formare continuă a profesorilor metodiști”, avizat M.E., cu durata de 16 ore. Cursul, finanțat din bugetul anual de perfecționare alocat de către Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, pentru formarea continuă a cadrelor didactice, se va desfășura online, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Grupa este alcătuită din 25 de cadre didactice, selectate în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, care își vor forma/dezvolta, prin parcurgerea programului de formare, competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și activității de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice.
Formator: Mioara Ranciu, inspector școlar general adjunct
Responsabil program: prof. metodist Cherciu Cristina-Sinduța, C.C.D. Tulcea