Casa Corpului Didactic Tulcea organizează astăzi, 29 noiembrie, ora 14.00, la sediul din strada Alunișului nr.7, sala de conferințe, întâlnirea de lucru cu reprezentanții comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD), desemnați de unitățile de învățământ din municipiul Tulcea pentru relaționarea cu C.C.D. Tulcea, privind formarea continuă.
Întâlnirea de lucru va avea în agendă prezentarea Ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea pentru anul școlar 2023-2024, a legislației specifice referitoare la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și acumularea creditelor profesionale transferabile și a informațiilor cu privire la evoluția în carierea didactică prin acordarea gradelor didactice.