În perioada 10.10.2020-11.11.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare online „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, grupa 3, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa de cursanți, constituită din cadre didactice care predau în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind utilizarea aplicațiilor digitale integrate în pachetul GSuite for Education în proiectarea și organizarea lecțiilor pe platformele elearning dezvoltate la nivel de unitate școlară.
Formator: informatician Ivan Mara Alexandra, C.C.D. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea