Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în perioada 26.10.2020-12.11.2020, programul de formare în regim online „Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online”, grupa 3, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupa de cursanți, constituită din cadre didactice care predau la învățământul preșcolar în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind organizarea activităților de educație timpurie în mediul online, utilizarea de metode și resurse educaționale online adaptate particularităților de vârstă a preșcolarilor, adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul virtual.
Formatori: profesor învățământ preșcolar Olteanu Dorina, psiholog Ilie Cătălina Aurelia
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea