În perioada 27.10.2020-04.11.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare online „Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online”, grupa 4, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa de cursanți, constituită din cadre didactice care predau la învățământul preșcolar în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind organizarea activităților de educație timpurie în mediul online, abordarea curriculumului pentru educația timpurie, metode și resurse educaționale online adaptate particularităților de vârstă ale preșcolarilor, optimizarea comunicării educaționale în spațiul virtual.
Formatori: profesor învățământ preșcolar Cernencu Marcela, psiholog Ilie Cătălina Aurelia
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea