În perioada 09.10.2020-13.11.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Cursul s-a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro.
A doua grupă de formabili a fost alcătuită din cadrele didactice din Școala Gimnazială din localitatea Chilia Veche, situată în zona Deltei Dunării. Prin participarea la curs, profesorii și-au consolidat abilitățile privind utilizarea instrumentelor și aplicațiilor din pachetul Google for Education, în proiectarea și desfășurarea activităților de învățare pe platforma elearning deținută de unitatea de învățământ.
Formator: informatician Ivan Mara Alexandra, C.C.D. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea