Lista programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 16.11.2020– 21.11.2020, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online” grupa 4

16.11.2020

3 ore

25 cadre didactice

Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online” grupa 4

18.11.2020

2 ore

25 cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii” grupa 1

18.11.2020

4 ore

30 cadre didactice

Program de formare a metodiștilor ISJ” –grupa 4

20.11.2020

8 ore

34 cadre didactice

Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică”- grupa 2

21.11.2020

3 ore

23 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina

Prof. metodist Ariton Nicolae