În perioada 14– 20 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 10 ore. Grupa a fost formată din 34 de profesori selectați în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în anul școlar 2020-2021, pentru disciplinele: tehnice, fizică, chimie, biologie, informatică și matematică, .
În cadrul programului de formare, cursanții și-au format/dezvoltat competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și a activităților de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice, ținând cont de contextul generat de Pandemia de Covid-19.
Pe parcursul programului formatorul a prezentat informații teoretice şi practice cursanților, privind aplicarea metodologiilor și reglementărilor în vigoare emise de M.E.C., etapele realizării și desfăşurării inspecţiilor școlare în acest an școlar, întocmirea documentelor specifice inspecțiilor școlare și de specialitate, precum și comunicarea în cadrul inspecției școlare. Formabilii au apreciat modalitatea de desfășurare online a programului, cât și recomandările și sugestiile punctuale, pe baza formularelor de inspecție primite din partea formatorului.
Formator: profesor Nicotitov Rodica, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea