Curs de formare online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” grupa 3

În perioada 7– 15 noiembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat cursul online „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 10 ore. Grupa a treia a fost formată din 22 de profesori selectați în Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, în anul școlar 2020-2021, pentru disciplinele: socio-umane, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, dirigenție, consiliere și orientare, activități educative extrașcolare și învățământ special.

În cadrul programului de formare, cursanții și-au format/dezvoltat competențele necesare desfăşurării inspecţiei şcolare și a activităților de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor didactice, ținând cont de contextul generat de Pandemia de Covid-19.

Formabilii au apreciat informațiile teoretice şi practice, recomandările și sugestiile transmise de formatorul programului privind aplicarea metodologiilor și reglementărilor în vigoare emise de M.E.C., etapele realizării și desfăşurării inspecţiilor școlare în acest an școlar, întocmirea documentelor specifice inspecțiilor școlare și de specialitate, precum și comunicarea în cadrul inspecției școlare.

Formator: profesor Nicotitov Rodica, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, I.S.J. Tulcea

Responsabil program: prof metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea