Program de formare online – Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie

În perioada 8-15 septembrie 2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat în format online, pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro, programul de formare ”Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
Grupa de formabili a fost alcătuită din cadre didactice, profesori de fizică, chimie, biologie, care predau în unitățile școlare din județul Tulcea, ce și-au dezvoltat competențe privind organizarea și desfășurarea lecțiilor pentru învățarea în mediul virtual, utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale, realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online.
Formabilii au apreciat ca fiind foarte util programul de formare în dezvoltarea competenţelor în domeniul utilizării de instrumente și resurse educaționale deschise și pliat pe nevoile de formare actuale.
Formator: profesor Antoneta Împușcatu
Responsabil program: prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea